Utbildning

Tillsammans med Maria Leek från Åsele i Västerbotten tog jag över ledarskapet för Inspirativ Målning från Ingrid Krianon 2011.

Vi hade båda lång erfarenhet av att hålla kurser i Inspirativ Målning. 2018 slutade Maria på grund av andra uppgifter, så nu utbildas nya ledare av mig.

 

Ledarutbildningen hålls i tre steg och pågår under fredag - söndag. Nästa utbildning beräknas starta hösten 2018. För att bli ledare krävs att du  tillägnat dig metoden under ledning av utbildad instruktör och deltagit i fördjupningskurser i Inspirativ Målning under ett flertal år.

 

Grundutbildning

 

Grundutbildningen ger deltagarna möjlighet att öppna sin kreativa, skapande energi på ett lekande, enkelt sätt - att arbeta med färg och form utan tanke på prestation.

 

Kurserna syftar till att måla olika sidor av sig själv för att se människan i ett större perspektiv och sammanhang.

Vi sätter färg och form på känslorna och målar drömmar och visioner. Vi går igenom  målningarna och lär oss då att bättre förstå oss själva och andra. Detta ger ett verktyg i livet för att lättare kunna kommunicera rakt och ärligt med varandra - att förstå hjärtats språk.

 

Kurserna innehåller också avslappning, meditation, rörelse och frigörande dans för att lösa blockeringar och spänningar i kroppen.

 

 

Ledarutbildning

 

Denna utbildning är en fördjupad, kreativ form av personlig utveckling.

 – Mycket av processen sker i stunden  - nuet, genom deltagarnas egna spontana uttryck.

Den bästa lärdomen som ledare har deltagarna fått genom att måla själva under lång tid och upptäcka de olika nyanser som var och en ger uttryck för i skapandet.

 

Att vara ledare kräver stor känslighet för individens känslor och behov.

Kursplanen lägger stor vikt vid mötet med andra människor - och att ha stark förankring i sig själv.

   

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)