Utbildning

Carin Gustafsson från Göteborg och  Maria Leek från Åsele i Västerbotten tog över ledarskapet för Inspirativ Målning från Ingrid Krianon 2011.

Vi har båda lång erfarenhet av att hålla kurser i Inspirativ Målning.

 

 

Marias möte med Inspirativ målning:

 

 "Jag har målat Inspirativ målning i ca 20 år. För mig var det en stark upplevelse första gången. Jag har alltid tyckt om att måla och vara kreativ. Jag har gått förberedande konstutbildning och provat många olika former av kortare kurser i konst och konsthantverk. Men det har inte känts rätt.

 

Första gången jag målade Inspirativ Målning var det som att hitta hem.

 

” Det är så här det ska vara att måla”. Jag kände flöde, lust, kreativitet ...men också smärta, trötthet och motstånd.

 

Jag fick hjälp att ta mig igenom mina egna begränsningar och en fantastisk befriande känsla flöt genom min kropp. Färger och former fullständigt flödade ut på tapetrullarna. Inga krav på prestation eller föreställande bilder. Jag följde bara min egen inre känsla. Helt fantastiskt.

 

Då, första gången bestämde jag mig, från djupet av mitt hjärtat: ”Jag vill också bli målarledare och lära ut denna underbara teknik som får mitt inre att flöda på detta sätt”.

 

I dag har jag jobbat som målarledare i 10 år och fr.o.m 2012 tar jag tillsammans med min kollega Carin Gustafsson över ledarutbildningarna i Inspirativ målning efter Ingrid Krianon som även utvecklat tekniken."

www.marialeek.se

 

Så här beskriver Carin Gustafsson Inspirativ målning:   

"När jag för 6 år sen gick en kurs i Inspirativ Målning släppte många års begränsande tankar om att ”jag kan inte måla”. För på denna kurs får man lära sig att alla kan!
För mig var det som att öppna en slussport. Genom en enkel teknik hittade jag tillbaka till min inre källa. Ut vällde färger och former i ett flöde som pågår än. När jag målar på detta vis dyker olika känslor och upplevelser upp, får ett uttryck i bilden och passerar förbi. Prestation och krav försvinner, byts ut mot lek och kreativitet. Fram kommer glädje, värme och ett öppet hjärta och jag känner en inre frid. 
När jag fick känna så härligt det är att måla, så ville jag förstås sprida detta vidare till andra som kanske inte hållit i en pensel sedan de var barn, eller till de som redan målar men som vill komma vidare, gå djupare. Därför har även jag utbildat mig till instruktör i inspirativ målning" 

Ledarutbildningen hålls i tre steg och pågår under fredag - söndag. Nästa utbildning beräknas starta våren 2015. För att bli ledare krävs att du  tillägnat dig metoden under ledning av utbildad instruktör och deltagit i fördjupningskurser i Inspirativ Målning under ett flertal år.

 

Grundutbildning

 

Grundutbildningen ger deltagarna möjlighet att öppna sin kreativa, skapande energi på ett lekande, enkelt sätt - att arbeta med färg och form utan tanke på prestation.

 

Kurserna syftar till att måla olika sidor av sig själv för att se människan i ett större perspektiv och sammanhang.

Vi sätter färg och form på känslorna och målar drömmar och visioner. Vi går igenom  målningarna och lär oss då att bättre förstå oss själva och andra. Detta ger ett verktyg i livet för att lättare kunna kommunicera rakt och ärligt med varandra - att förstå hjärtats språk.

 

Kurserna innehåller också avslappning, meditation, rörelse och frigörande dans för att lösa blockeringar och spänningar i kroppen.

 

 

Ledarutbildning

 

Denna utbildning är en fördjupad, kreativ form av personlig utveckling.

 – Mycket av processen sker i stunden  - nuet, genom deltagarnas egna spontana uttryck.

Den bästa lärdomen som ledare har deltagarna fått genom att måla själva under lång tid och upptäcka de olika nyanser som var och en ger uttryck för i skapandet.

 

Att vara ledare kräver stor känslighet för individens känslor och behov.

Kursplanen lägger stor vikt vid mötet med andra människor - och att ha stark förankring i sig själv.

   

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)